Samarbete med Sahlgrenska Science Park

Vi kan glädjande meddela att Qing har ingått i ett samarbetsavtal med Sahlgrenska Science Park. Tillsammans kan vi nyttja varandras resurser, nätverk och miljöer. Mycket spännande och roligt tycker vi!