Utbildning i Riskhantering

Igår tisdag, körde Qing en 1-dagskurs i EN ISO 14971:2012 ”Riskhanteringsystem för medicintekniska produkter”.

Det blev en lyckad utbildning där syftet var att ge en övergripande bild av standardens olika delar och krav. Vi gick igenom viktiga begrepp inom riskhantering och hoppas att alla fick en ökad förståelse för standardens processflöde och dokumentation.

Stort tack till alla ni som deltog och ett extra tack till vår kursledare Jörgen Olsson, Regin Consulting AB för en väl utförd utbildning.