Industrialisering av prototyp

En automatiserad produkt med prototypstatus behövde akut ta ett utvecklingssteg för att möjliggöra serieproduktion och marknadstillträde med kort ledtid. Kunden var en tillverkare av medicintekniska produkter. Målet var att lansera produkten och sätta den på marknaden genom CE-märkning enligt Direktiv 93/42/EEG (Medicintekniska Direktivet) inom 12 månader.

Genom att systematiskt analysera krav och design output i relation till produktens avsedda användning samt gränssnitt kunde Qing bidra till att de tekniska kraven implementerades och verifierades samt att kundkraven validerades och produkten kunde CE-märkas och få marknadstillträde enligt kunden och ledningens förväntningar.

Första produkten skickades till kund efter 11 månader.